Пламен Георгиев – Х1331ХС

Взет в 15:30 ч.

Върнат в 15:20 ч.