Лора Асенова Терзийска – Кирякова – Вираж трейд

Даден в 12:45 часа

Върнат в 16:30 часа